test namuna kurs 5 Baxolik

test namuna kurs 5 Baxolik

Course modified date: 1 Jul 2021

Darslik materiali anatomiya va fiziologiya bo'yicha an'anaviy rejada keltirilgan. Unda 12 ta bo'lim mavjud bo'lib, ular avval anatomiya to'g'risida ma'lumot beradi, so'ngra ma'lum bir organ yoki tizimning fiziologik funktsiyalarini ochib beradi. Bundan tashqari, anatomiya va fiziologiya rivojlanishining asosiy bosqichlari qisqacha ko'rib chiqiladi. O'z-o'zini tekshirish savollari har bir bo'lim oxirida keltirilgan.